Incassotarieven

Incassotarieven

Hoogte van uw vordering
(inclusief rente)
Buiten rechte
(zonder gerechtelijke procedure)
In rechte
(gerechtelijke procedure)*
Tot € 5.000,00€ 500,00€ 1.500,00
€ 5.000,00 tot € 12.500,00€ 500,00 + 15% van geïncasseerde bedrag€ 1.000,00 + 15% van geïncasseerde bedrag
€ 12.500,00 tot € 100.000,00€ 850,00 + 12% van geïncasseerde bedrag€ 1.500,00 + 12% van geïncasseerde bedrag
vanaf € 100.000,00€ 1.500,00 + 10% van geïncasseerde bedrag€ 2.500,00 + 10 % van geïncasseerde bedrag

“Wij zullen de kosten zo veel mogelijk op de schuldenaar verhalen.”

*Bij deze bedragen zijn deurwaarderskosten en griffierechten niet inbegrepen. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van aard van uw vordering en de hoogte van uw vordering.