Huurrecht

Huurrecht

Huurovereenkomst: opzeggen en ontruimen.

Het is eenvoudig om een huurovereenkomst op te zeggen. Veel lastiger is het om te zorgen dat de huurder na de opzegging het gehuurde ook echt ontruimt. Zelfs bij een grote betalingsachterstand, of wanneer uw huurder het gehuurde gebruikt voor illegale doeleinden, is voor ontruiming vaak toestemming van de rechter vereist. Pas daarna kunt u de huurder dwingen om te vertrekken.

“Huurgeschil; Luijer heeft de sleutel”

De kantonrechter beslist over alle huurzaken. U kunt dus zelf om betaling, ontruiming en schadevergoeding vragen. Het is vaak effectiever en voordeliger om een advocaat in te schakelen.

Ik kan in kort geding ontruiming vorderen zodat u de ruimte zo snel mogelijk tot uw beschikking heeft.

Als verhuurder voorkomt u veel problemen als u bij het begin van de huurovereenkomst samen met de huurder een rapport opstelt van de staat van het gehuurde.

Vooral over huurrecht is op het internet veel informatie te verkrijgen. Zonder kennis van het huurrecht is die informatie soms moeilijk te plaatsen. Mijn kantoor u graag om dure vergissingen te voorkomen.